Morava a Slezsko

Staré snímky moravských a slezských vesnic a měst nezachycují jen podobu zástavby, nebo místní památky. Najdete na nich desítky mužů, žen a dětí, podíváte se do tváře lidem, kteří v nich žili před stopadesáti lety. Soubor je členěn podle názvů obcí.