Varia

Mimo ucelených souborů vyobrazení Brna, Moravy nebo s nimi spjatých osobností sbírka obsahuje také grafické listy, které se těmto kategoriím vymykají. Najdete mezi nimi například album s vyobrazeními uniforem z dob napoleonských válek, nebo třeba fotoalbum německého vojáka vytvořené při obsazování Polska v roce 1939.