Mapy Brna

Proměna podoby města je nejlépe zřetelná z ptačí perspektivy. Seznamte se s růstem města, které mnohonásobně překonalo původní prostor vymezený hradebním okruhem.